Трениране на Успешни Родители

Курс

Трениране на Успешни Родители (ТУР) е образователна превантивна програма разпределена в 8 занятия с фиксирана структура и последователност, следваща стандарта и структурата на международното издание Parent Effectiveness Training (P.E.T ).

Тя съдържа учебна тетрадка за участници, аудио и визуални материали и методологическо ръководство на инструктора.

ЦЕЛ на Програмата ТУР

Трениране на успешни родители - Формата на курсовете

Организацията на образователната структура се основава на дългогодишен опит в провеждането на курсове в над 45 страни в Европа и по света. Съдържанието и дейностите се актуализират периодично в унисон с грижите и тревогите на съвременните родители.

Основните принципи и умения заложени в програмата следват модела Гордън – универсален метод за подобряване на всички видове човешки взаимоотношения. Прилаган е успешно в цял свят през 50 годишната си история, с основател д-р Томас Гордън (1918-2002), световно признат пионер в решаването на конфликти при общуването на родителите с техните деца, на учители с ученици, номиниран три пъти с Нобелова награда за мир.

ЦЕНА НА КУРСА - 650 лв.

Формата на курсовете ТУР може да варира и се определя от инструктора и нуждите на участниците:

4 седмици/ 8 срещи

Вечерни сесии

Дневни сесии

Структура на курсовете 'ТУР'

Програмата за този курс е разделена на 8 занятия, като всяко едно от тях ще Ви запознае с добри практики за успешно общуване и изграждане на добра връзка с Вашето дете.

Занятие

1
 • Какво е успешен родител
 • Характеристики на ефективния родител
 • Поведенчески прозорец
 • Собственост на проблема
 • Цели на ТУР
 • Поставяне на цели

Занятие

2
 • Как да придобием умения да помагаме
 • 12 те препятствия пред общуването
 • Умението активно слушане
 • Прилагане на активно слушане, когато детето/другия има проблем

Занятие

3
 • Прилагане на 'Активно слушане'
 • Условия за 'Активно слушане'
 • Често срещани грешки
 • 'Активно слушане' при малки деца

Занятие

4
 • Конфронтиране на неприемливото поведение
 • Ефективно себеразкриване
 • Избягване на неефективни начини на общуване
 • Умението 'Аз -Послание'
 • Смяна на скоростите Аз послание и Активно слушане

Занятие

5
 • Прилагане на Аз – послания
 • Справяне със съпротивата
 • Ефективно конфронтиране
 • Позитивно Аз –послание
 • Превантивно Аз-послание
 • Декларативно Аз-послание
 • Промяна на средата, с цел да се избегнат конфликти

Занятие

6
 • Решаване на конфликти
 • Същност на конфликта
 • Неефективни начини за решаване на конфликти
 • Метод 1: Авторитарен подход
 • Метод 2: Либерален подход
 • Метод 3: Беззагубен метод за разрешаване на конфликти

Занятие

7
 • Прилагане на Метод 3
 • Шестте стъпки за решаване на проблеми по Метод 3
 • Метод 3 за ситуации, включващи цялото семейство
 • Метод 3 при малки деца

Занятие

8
 • Решаване на конфликт на ценности
 • Конфликт на нужди или конфликт на ценности
 • Възможности за решаване на конфликт на ценности
 • Умения за справяне при сблъсък на ценности
 • Ефективно моделиране и консултиране
 • Оценка на курса

ТРЕНИРАНЕ НА УСПЕШНИ РОДИТЕЛИ ГР. ВАРНА

зАПИШЕТЕ СЕ ЗА СЛЕДВАЩИЯТ КУРС.

Попълнете данните си и очаквайте имейл с подробна информация за началото на следващата програма за курса „Трениране на успешни родители“ на Томас Гордън.

ЗАДАЧИ на Програмата ТУР

Участниците в ТУР ще придобият шест ключови умения:

Моделът Гордън

Моделът Гордън предлага подробен план за следване на златното правило „Отнасяй се с другите така, както искаш те да се отнасят с теб”.

Същността му може по-лесно да бъде разбрана чрез кредото на д-р Гордън за взаимоотношенията. В основата на философията за родителство е убеждението, че децата не са лоши, палави или проблемни, а просто поведението им е начин да задоволят своите нужди в определен момент. Бебето плаче защото е гладно, четири годишното дете бърка в кутията с боя и я разлива на килима, защото иска да си играе и му е интересно, а тийнейджъра се прибира по-късно от определения му час просто защото чувства нужда да бъде с приятелите си.

Децата имат право да задоволяват своите нужди, родителите също. Именно при сблъсъка на нуждите взаимоотношенията се влошават и пораждат конфликти.

Курс - психология-Трениране-на-успешни-родители-картинка-01

Част от родителите изискват послушание и подчинение от децата си. Целта на този вид поведение е контролът посредством който родителите изискват да бъдат задоволени техните очаквания и нужди за сметка на детето, което често от страх да не ги разочарова потиска своите нужди вместо да ги заявява открито, да се развива и да бъде автономно.

Други родители желаят да предпазят децата си от болка и неприятности. Щом детето се разстрои родителят се предава и му позволява да прави каквото си поиска, без никаква насока. И в двата случая има победени и чувство на негодувание в една от двете страни. Този постоянен цикъл на борба за власт с принуждаващите го негативни чувства на обида и не рядко на гняв започва бавно да разрушава връзката между родители и деца. За щастие има и трета алтернатива. Както родителите, така и децата могат да посрещнат своите нужди, да изградят връзка която се характеризира с топлота и взаимно уважение, както и да имат усещане за близост дори и в случай на конфликт. 

Моделът Гордън е набор от комуникативни умения. Усвоили ги веднъж родителите ще могат успешно да повлияват и регулират поведението на децата си.

ТУР - Ключови моменти

Когато детето има проблем това умение помага на родителя да долови чувствата му и да разбере същността на проблема му, което в повечето случаи е главната причина за „лошото поведение”.

Това е инструмент който родителите използват за да се справят със ситуациите в които поведението на децата им пречи да посрещнат собствените си нужди. Поради факта, че е необвиняващо и некритикуващо поведението на детето, е по-вероятно то да не се съпротивлява и родителя да бъде чут.

Изпратено по добър начин, Аз-посланието усилва вероятността детето да приложи поведение на кооперация с родителя, както и би съхранило самооценката му стабилна. А най-важното е, че децата получават ценен урок по самодисциплина. Те променят поведението си не защото се страхуват от родителите си или за да получат награда или поощрение от тях, а защото ги е грижа и зачитат техните нужди.

По този начин децата се обучават в емпатия и съпричастност, а тези качества са в основата на емоционалната интелигентност, зрелостта и самодисциплината.

Активното слушане и Аз-посланието

Активното слушане и Аз-посланието работят заедно в екип. След като родителите и децата са изградили отворена двупосочна комуникация използвайки двете умения, конфликтите които възникват могат да бъдат разрешавани посредством Беззагубния метод.

Еднакво важно е да се усвоят тези умения както и кога и как да се прилагат. Поведенческият прозорец на д-р Гордън предлага ясна структура на родителите за това кога, как и кое умение да се използва за да се разрешават проблемите в семейството.

За мен ТУР е вдъхновение, успех, призвание...

Мнения и ползи от успешно преминат курс „Трениране на успешни родители“.

Майка съм  на две деца с дванадесет годишна разлика . През цялото ми родителство ме занимават въпроси като – колко правилно постъпвам при разрешаване на възникнали конфликтни и проблемни ситуации? Защо трудно мотивирам децата си, защо моите ценности са им далечни, защо получавам упрек – „Ти не ме разбираш“ и мълчание вместо отговор на въпроса ми: „Защо плачеш“ …….

   Като детски лекар ежедневно ставам свидетел на взаимоотношения дете-родител. Често родителите питат как да се справят с определено поведение на техните деца. Много деца влизат в кабинета с недоверие и страх от неизвестното.

   Всичките ми размисли в тази посока ме подтикнаха да търся промяна в себе си  и тръгнах да уча. Подозирах , че има нещо, което ми се изплъзва. Повече от година със съпруга ми ходихме по тренинги и курсове за личностно развитие и научихме много, но на тези въпроси получих частичен отговор, а нямахме повече време – синът ни порастваше и стремглаво го връхлиташе деликатната възраст. Проблемите във взаимоотношенията ни нарастваха. Бяха на път да се повторят допуснатите грешки.

    И…тогава разбрах ,че от скоро в България има обучени и сертифицирани инструктори по програмата на Д-р Томас Гордън – „Трениране на успешни родители“. Преминах /а по- късно и съпругът ми/  през обучителния модул за родители и всичко в главата ми се подреди. Сега бях сигурна къде греша  и какво мога да направя ,за да имам успех в общуването не само с децата ни но и с всички около мен.Поставих си смелата цел – да намаля плачещите  и влизащи със свито сърце деца в кабинета ми. 

    Обучението ТУР ми даде мощни инструменти и умения, които да използвам, когато възникне проблем с  взаимоотношенията, както и как да превентирам бъдещи проблеми, как да разбирам проблемите на децата си и на другите, как да се заявявам и по какъв начин да споделям ценностите си, как да разрешавам конфликти по беззагубен начин. Постепенно в семейството ни се настани атмосфера на доверие, разбирателство и споделяне.Децата ни ни харесват и не се притесняват да изразяват това на глас пред нас  и приятелите си. С гордост мога да се похваля и за успехите на работното ми място – децата са значително по- спокойни, доверчиви и кооперативни.

     Взех решение: искам да предам това познание!  Сега съм сертифициран обучител по програмата „Трениране на успешни родители“ и съм щастлива, че мога да бъда полезна. С всяка следваща обучена група ставам все по-мотивирана да продължавам.

Казвам се Силвия Аладжова. Майка съм на две деца. По професия съм психолог, работя с деца и родители, а от няколко години съм и сертифициран инструктор по програмата„Трениране на Успешни Родители” на д-р Томас Гордън.
Открих желанието си да работя и да се развивам в областта на детското здраве когато станах родител на своите собствени деца. Навлязох в свят, пълен с изненади, предизвикателства, много любов и удовлетворение. Разбрах, че колкото и да се старая да бъда добър родител, житейският ми опит и знания не са достатъчни и удовлетворяващи ме. Децата ми порастваха, нуждите и потребностите им се променяха и аз непрекъснато си задавах въпроси – дали съм достатъчно добър родител? Дали не пропускам нещо важно? Дали се движа в правилната посока? Дали в желанието ми да възпитавам правилно не залитам в някоя от двете крайности да разглезвам прекалено или да съм твърде строга и изискваща…

Информация за образователният модел на Гордън се появи при мен съвсем в правилното време, когато търсех отговори на непрестанно изникващите ми въпроси.
Учейки се на умения да общувам и разбирам децата си, развивах желанието си да направя курса ТУР колкото може по-достъпен за колкото е възможно повече родители.

Уменията, които продължавам непрестанно да развивам в себе си и които преподавам стоят в основата на подобряване и сближаване на отношенията в семейството и с близките, значими хора в живота ни. Това, което е ценно за мен и до днес, е че развивайки себе си, аз развивам децата си, предавам им своите ценности.

Курсът е важен с това, че учи, че външните награди и наказания не работят. Дава алтернатива, как чрез избягване на наградите и наказанията да развиваме у себе си желание и стремеж към самодисциплина, непрекъснат и естествен стремеж към това да се учим,да се развиваме и самоусъвършенстваме.