Групи за личностно развитие

Групата за личностно развитие е изключително полезно пространство, което предоставя възможност на индивидите да изследват своите лични проблеми заедно с други хора, които също желаят да разберат себе си по-добре.

Въпреки че тя не е класическа групова терапия, има много общи елементи с терапевтичния процес, които могат да допринесат за личното развитие и растеж на всеки участник.

На какво ни учи?

Как се провежда

Обикновено групата за личностно развитие е съставена от няколко до около 10 или 12 души. Този брой осигурява достатъчно гъстота на участниците, за да се осигури разнообразна перспектива и размяна на идеи, но и в същото време осигурява и интимността и поверителността, необходими за открит и доверителен диалог.

Участието в групата за личностно развитие обикновено включва седмични срещи с продължителност от 90 минути. Тези редовни срещи са важни за поддръжката на груповата динамика и за вашата лична ангажираност с процеса на самооткриване и развитие.

ЦЕНА НА КУРСА - 35 лв./ човек

Интересувате се от услугата?

Запазете час за Група за личностно развитие.

Заповядайте да поговорим на живо в моя кабинет в гр. Варна или онлайн, ако нямате възможност да дойдете на място. 

Изберете удобен за Вас час и вид терапия в SUPERDOC.

Ползи от групи за личностно развитие

Участието в групи за личностно развитие има множество ползи за участниците.
Ето някои от тях:

1

Обогатяване на начина на гледане на света:

В групата имате възможността да се запознаете с различни мнения, виждания и опити на другите участници. Това може да разшири вашия хоризонт и да ви помогне да разглеждате нещата от различни перспективи. Въображението и креативността ви също могат да се развият, като се вдъхновявате от идеите на другите.

2

Разширяване на осъзнаването на себе си и отношението към другите:

В групата можете да се научите да разбирате какво ви вълнува и какви са вашите реакции към различни ситуации и хора. Чрез споделяне и отзиви от другите участници, може да започнете да осъзнавате и преценявате своите собствени възможности и ограничения, както и начините, по които взаимодействате с другите.

3

Откриване на ефективни стратегии за справяне с трудности:

Групата ви предоставя възможност да споделяте своите трудности и да научавате от опита на другите. Можете да откриете нови начини и стратегии за справяне с проблеми и предизвикателства в живота си. Това може да бъде изключително полезно и вдъхновяващо, тъй като се базира на реални примери и успехи на други хора.

4

Работа върху емоционалното благополучие:

В групата имате възможност да разглеждате и обсъждате емоционални предизвикателства като гняв, страх, обида и други. С помощта на фасилитатора и другите участници можете да работите върху осъзнаването и овладяването на тези емоции. В процеса на груповата динамика можете да откриете нови начини за изразяване и управление на емоциите си.

5

Заявяване на себе си:

В групата имате възможността да научите да заявявате себе си и да изразявате своите нужди, желания и граници. Слушането на опитите и историите на другите ви помага да разберете, че вашият глас има стойност и че имате право да се изразявате и бъдете чути.

Присъединете се още днес!

Ако сте заинтересовани и искате да се присъедините към групи за личностно развитие, можете да се свържете с мен, за да изразите своето желание и да получите повече информация за начините на участие. Бъдете готови да споделите лични преживявания и да се ангажирате със собствения си личен растеж и преобразуване.