ТРЕНИРАНЕ НА УСПЕШНИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

Курс

Все повече и повече данни сочат, че емоционалната и социална компетентност не отстъпват по важност на образователната, а може би я и превъзхождат. Целта на уъркшопа по ТУМ е да помогне на децата и младите да се развият в социално и емоционално отношение, като им предлага както базисни умения за личностното им усъвършенстване, така и умения за общуване – умения, които са приложими във всички сфери на живота им и ще им служат цял живот.

ЦЕЛ на Програмата ТУМ

Курс-трениране-на-успешни-деца-и-младежи-лого

ТУМ - Учебен график

Уъркшопът включва 12 занятия от по приблизително 90 минути. Общото времетраене на уъркшопа е около 18 учебни часа. Курсът включва творчески дейности, участие в ролеви игри, упражнения за споделяне, които по забавен и достъпен начин помагат за изграждане и обучение в уменията заложени в програмата.

Най-уместно е да се провежда минимум едно занятие в седмица, за да се запази темпото и последователността на възприемането на знанията. Подобен график съдържа в себе си и достатъчно време за упражнения между занятията.

 

Брой на обучаемите

Уъркшопът по ТУМ е предвиден за 15-25 участника – бройка, която дава възможности за достатъчно взаимодействие и участие.

ЦЕНА НА КУРСА - 650 лв.

2 седмици/ 4 срещи

Вечерни сесии

Дневни сесии

Структура на курсовете 'ТУМ'

Програмата за този курс е разделена на 12 занятия, като всеки един от тях ще запознае децата и младежите с добри практики за успешно общуване и изграждане на добра връзка с другите.

Занятие

1
 • Вслушване в себе си

Занятие

2
 • Поведенчески прозорец

Занятие

3
 • Говорене без заобикалки

Занятие

4
 • Вслушване в другите

Занятие

5
 • Изслушване на нуждаещ се от помощ приятел

Занятие

6
 • Когато ти имаш проблем

Занятие

7
 • Как да изкажеш онова, което чувстваш

Занятие

8
 • Преодоляване на страха

Занятие

9
 • Конфликти във взаимоотношенията

Занятие

10
 • Разрешаване на конфликтите така, че никой да не губи

Занятие

11
 • Взаимоотношения с хора, които са различни от нас

Занятие

12
 • Твоят екшън-план

ТРЕНИРАНЕ НА УСПЕШНИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ГР. ВАРНА

зАПИШЕТЕ СЕ ЗА СЛЕДВАЩИЯТ КУРС.

Попълнете данните си и очаквайте имейл с подробна информация за началото на следващата програма за курса „Трениране на успешни деца и младежи“ на Томас Гордън.