Психологично консултиране за двойки

Когнитивно-поведенческата терапия е добре известен терапевтичен метод за създаване на промяна в начина на мислене, поведението и чувствата на човек. КПТ се използва успешно и при терапевтирането на двойки.

Чрез Когнитивно-поведенческа терапия за двойки чрез опитен терапевт, членовете на двойката, могат да идентифицират погрешни начини на мислене и взаимодействие и да постигнат положителна промяна.

На какво ни учи?

КАК РАБОТИ КПТ ПРИ ДВОЙКИ

В контекста на индивидуалната терапия, може лесно да се види как Когнитивно-поведенческата терапия за двойки действа и е полезна. Вземете например човек, който има тревожно разстройство.

Когато му се помогне да осъзнае кога има тревожно мисли и каква е вероятността да се случат, и до колко те са реалистични, дали не са плод на представата му, понякога може да е ключ към решаване на проблема.

Чрез работа с когнитивен дневник и други инструменти на КПТ, той може да осъзнае своите „автоматични, дисфункционлани мисли и вярвания“, които го вкарват в емоционално състояние, което не е адекватно на релаността, а по-скоро на неговото въображение.

КПТ може да работи почти по същият начин и при терапия за двойки. Терапевтът, работещ чрез Когнитивно-поведенческа психотерапия, може да помогне на всеки от партньорите да идентифицира и да се научи сам да осъзнава моделите на мислене, които създават конфликти или негативни чувства и проблемно поведение между тях.

При терапия за двойки, им се помага да осъзнаят техни, необработени вътрешни конфликти или нагласи от миналото, които оказват негативно влияние в настоящето.

По време на терапията двойките се научават да идентифицират кои ситуации засягат техни болни места в мисленето и съответно, как да променят мисленето си, така че да запазват вътрешният си баланс.

Интересувате се от услугата?

Запазете час за терапия за двойки

Заповядайте да поговорим на живо в моя кабинет в гр. Варна или онлайн, ако нямате възможност да дойдете на място. 

Изберете удобен за Вас час и вид терапия в SUPERDOC.

АВТОМАТИЧНИ МИСЛИ

Един от основните принципи, с които работи КПТ е теорията, че всеки човек има „Автоматични мисли“. Те възникват мигновено в съзнанието ни.

Често тези мисли са погрешни и негативни, те предизвикват чувства и емоции в нас, които също са негативни.  При Когнитивно-поведенческата теряпия на двойки, те се научват да ги улавят и съответно отработят.

Например, партньорът може да има автоматична мисъл, че когато половинката му е уморена, стресирана или в кисело настроение, това е свързано с нещо, което той е направил и тази настройка да го накара да премине в защитна позиця.

Тук КПТ се намесва, като помага човек да допусне и алтернативни варианти на възприятие.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА БАЗОВИ И ОСНОВНИ ВЯРВАНИЯ

Друга важна теория при Когнитивно-поведенческата терапия е, че нашите мисли са оформени от нашите базови и основни вярвания. Тези дълбоко вкоренени вярвания, често се формират в детството и много хора не ги подлагат на критично мислене.

Обикновено това са вярвания за нас, другите и света като цяло. Например един човек може да е израснал в семейство, в което недоверието към хората е била честа тема за разговор и той да израсне с базовото вярване, че на другите не може да се има доверие.

Друг пример може да е семейство, в което да показваш емоциите се е смятало за признак на слабост, камо ли да говориш за тях и съответно тази тема е табу. Ако същият този индивид създаде семейство с партньор, за който е важно говоренето за чувства и емоции, има вероятност от конфликт и неразбирателство.

Поставянето на цели за промяна и съответно осъзнаването на връзката между чувства, мисли и поведение при терапията на двойки може да донесе положителна промяна в комуникацията, емоционалното състояние и като цяло атмосферата в отношенията.

КАК СЕ ПРОВЕЖДА ТЕРПИЯТА?

Сесиите се състоят в присъствието на съответната двойка и обучен терапевт. Продължителността е по-дълга от индивидуални сесии за да има възможност всеки един да се изкаже. Обикновено сесията продължава около 80мин. Броят на сесиите се определя според особеностите на проблемите.

Запазете си час и инвестирайте във връзката си

Независимо дали връзката ви преживява криза или просто желаете да я подобрите, терапията за двойки може да бъде изключително полезна. Това е инвестиция във връзката ви и във вашето щастие. Не се колебайте да запазите си час за терапия за двойки и да потърсите помощта на професионален терапевт, който може да ви помогне да изградите по-здрава и щастлива връзка.