Лична история

„Ако мога да помогна дори на един клиент да живее живота си пълноценно и щастливо, то моята работа е свършена.“

психолог-варна-Иван-скипарнов-консултация-снимка-02
Пациенти
1 +
Подкрепа
1 %
Удовлетвореност
1 %
Добри резултати
1 %

Дейност и история

Сертификати

Можете да разгледате част от моите сертификати.

Иван Скипарнов

Сертифициран обучител по програмата 'Трениране на успешни родители'

добър-Психолог-варна-Иван-Скипарнов-психотерапевт-снимка-5

Цел на програмата

Програмата ТУР е предназначена да преподава философия и умения за общуване, които ще помогнат на родителите да подобрят отношенията със своите деца и другите значими в живота им хора.

Подходът и уменията на ТУР се използват в над 50 страни, сред широк спектър от културни, религиозни и етнически групи от населението и предоставят на участниците умения за ефективно общуване и разрешаване на конфликти.

Задачи на Програмата

Задачите на програмата ТУР са насочени към формиране у участниците на шест ключови умения:

– Да се ориентират за притежателя на проблема.

– Да ползват метода „Активно слушане”, за да помогнат на децата и другите да решават собствените си проблеми.

– Да прилагат метода „Аз-послание”, за да имат възможността да конфронтират неприемливото поведение на децата и другите и това да доведе до неговата промяна.

– Да се възползват от способа „превключване на скорости” за преодоляване на съпротивата.

– Да познават и целесъобразно да внедряват Метод III /”Беззагубен метод”/ – за разрешаване на конфликти, така че и двете страни да са доволни от решението.

– Да приемат онова, което не могат да променят при сблъсък на ценности.

добър-Психолог-варна-Иван-Скипарнов-снимка-9

Акценти в обучението

– Подготовка на участниците за професионално практикуване на хипноза и хипнотерапия в съответствие със съвременните и най-авангардните подходи в областта на хипнозата и хипнотерапията.

– Придобиване на обширно теоретично и ефективно практическо познание в областта на хипнозата, клиничната и трансперсоналната хипнотерапия.

– Подготовка на лекари, психолози и стоматолози за професионално приложение на хипнотерапията в тяхната практика и/или започване на самостоятелна практика като хипнотерапевти.

– Придобиване на умения за прилагане на хипнозата в областта на личностното израстване, трансформация, развитие на потенциала на личността, както за професионалисти, така и за интересуващи се от темата „Хипноза“, което може да намери практическо приложение, както за тях самите, така и за техните близки и приятели.

– Подготовка на участниците за безопасна и етична терапевтична практика.

Специализирани умения по 'Когнитивно-Поведенческа психотерапия'

добър-Психолог-варна--Иван-Скипарнов-снимка-3

Акценти в обучението

– Приложение на когнитивно-поведенческата терапия при психиатрични разстройства (депресия, тревожни разстройства, зависимости, хранителни разстройства, личностови разстройства). Ще бъдат предоставени когнитивните модели на тези психиатрични разстройства и подробни терапевтични планове.

– Приложение на Imagery техники в когнитивната терапия.

– Интерперсонален процес в когнитивната терапия.

– Интерперсонални техники.

– Обучение в приложение на когнитивно-поведенческата терапия при групи.

– Обучение в приложение на когнитивно-поведенческата терапия при семейства и двойки.

– Приложение на когнитивно-поведенческата терапия при случаи с ниска самооценка и асертивност.

Магистър Психологично консултиране

добър-Психолог-варна-снимка-2-Психологично консултиране- Варненски-свободен-университет-Магистър-Иван-Скипарнов (1)

Профил на специалността

Магистърската програма подготвя психолози и психотерапевти от Варна за персонално консултиране и работа със семейства и групи при: кризи в личностовото развитие и нарушения на социалното функциониране; семейни проблеми, кризи в партньорското общуване и родителските умения; проблеми и нарушения в поведението, свързани с телесни и психични заболявания, посттравматични разстройства, злоупотреби с психоактивни вещества, и справяне с последиците от индивидуален и професионален стрес.

Основен компонент са практическите модули на обучение за психодиагностика и изграждане на специализирани умения за индивидуално консултиране, консултиране на семейства и групи.

Психологично консултиране- Варненски-свободен-университет-Магистър-Иван-Скипарнов-снимка

Акценти в обучението

– Подходи и направления в психологичното консултиране

– Подходи и направления в психотерапията

– Психопатология, психофармакология и психични разстройства

– Комуникативни умения в психологичното консултиране

– Психологично консултиране при деца и семейства

– Психосоматика