Спортен психолог

Започнете нов тип терапия като запазите час при спортен психолог като мен, Иван Скипарнов.
Нека намерим баланса между менталното и физическо здраве!

Какво е спортен психолог и спортна психология?

Спортната психология се занимава с изследване на това, как психологическите фактори влияят на спорта, спортните постижения, упражненията и физическата активност.

спортен психолог иван скипарнов снимка 01

Спортните психолози изучават как участието в спорта може да подобри психологическото състояние на участващия и обратното, как психологическото състояние на спортиста може да повлияе на спортните му постижения не само в професионалния, но и в любителския сорт.

Спортните психолози също помагат на спортистите да използват психологически техники за настройка и подготовка за да подобрят своите постижения.

спортен психолог иван скипарнов снимка 04

Тяхната работа не е ориентирана само върху професионални атлети, ами и хора занимаващи е с любителски спорт или насърчават хора, които не се занимават да включат в живота си такъв, за подобряване и балансиране на психическото състояние и живот.

Цели на спортния психолог

Съвременната спортна психология има разнообразни цели. Някой професионалисти в спортната област се специализират в конкретни и тесни направления и техники, други имат по-разширен обхват.

Фокусиране на вниманието

Фокусиране на вниманието е ориентирано върху премахването на разсейващи елементи от ежедневието с цел човек да се отдаде изцяло върху спортната си подготовка и цел. Това помага на спортиста да остане устойчив и фокусиран независимо от външни дразнители и разсейващи елементи.

Стратегиите, които се използват тук са дихателни техники, с цел балансиране и фокусиране, балансиране на телесните функции и процесите в тялото и фокусиране в настоящия момент.

спортен психолог иван скипарнов снимка 06

Визуализация и поставяне на цели

Тази техника включва визуализиране на изпълнение на задача, като например участие в спортно събитие или успешно изпълнение на определено умение. Тази техника помага на спортиста да е психически подготвен и уверен в спортните си възможности.

Визуализацията включва релаксираща техника с цел, по-добрата и жива визуализация на желаната цел и изживяване на постижението. Спортистите си представят желаният резултата в детайли. Тази техника, успокоява и повишава увереността.

Мотивация и изграждане на добра екипност

спортен психолог иван скипарнов снимка 05

Мотивацията на спортиста е от ключова значимост за това той да бъде успешен. Но мотивацията може да бъде не само вътрешна – насочена към личностното представяне а и насочена към отборно или екипно представяне.

Спортистите имат най различни мотиви за постиженията си, от материални блага, до индивидуални причини, които се обуславят от ценностите и ситуацията.

Вътрешни срещу външни мотиватори

Вътрешните мотиватори възникват отвътре, като личното представяне и желание за повишаване на самочувствието, гордостта и личностно израстване. Външните мотиватори са външни награди, като трофеи, пари и социално признание. Както казах те са строго индивидуални и могат да бъдат смесени.

Принадлежността към екипа или отбора е важна предпоставка за отборните спортове и не само, предвид това, че приоритетна цел е не толкова личното постижение а отборното представяне. Именно за това добрата екипна работа и настройка на спортистите в такива монети е от изключително значение.

Тревожност

Изключителен проблем на спортната психология и спортния психолог, е справянето с тревожността на спортиста. Прекалената тревожност може да накара спортиста да загуби голям процент от възможностите си. Именно поради това, добрия спортен психолог трябва да има набор от техники за намаляване и превенция на тревожността, които да прилага върху спортиста.

спортен психолог иван скипарнов снимка 08

Нормално е спортистите да са леко разтревожени преди състезание, което повишава тяхната мобилизация, но ако тревожността надвишава нормата, то тя действа възпиращо и ограничаващо.

Тук се използват дихателни техники, техники за релаксация, автогенна тренировка, хипноза и автохипноза и др.

Не е изключено „прегарянето“ (Burnout) при спортисти, предвид строгият им режим. Именно за това е от изключително значение превенцията срещу това, изграждане на навици и занимания, които да връщат психологическият баланс на спортиста.

Самооценката на спортиста е често много силно обвързана със спортните му възможности и постижения. Именно за това, контузиите и травмите се преживяват много тежко от спортистите. Поддържането на духа в такива моменти прави работата на спортният психолог от изключително значение с цел по-бързото възстановяване на спортиста.

Какви са ползите от сеанси със спортен психолог?

Научаване на:

  • Техники за релаксация
  • Техники за повишаване на увереността
  • Техники за саморегулация
  • Техники за фокусиране и неутрализиране от външни дразнители
  • Техники за справя с негативни емоции, като гняв и тревожност
  • Как да работите в екип и развиете лидерските си качества

Запазете час при Спортен психолог

Scroll to Top