Спортен психолог

Започнете нов тип терапия като запазите час при спортен психолог като мен, Иван Скипарнов.
Нека намерим баланса между менталното и физическо здраве!

Спортната психология се занимава с изследване на това, как психологическите фактори влияят на спорта, спортните постижения, упражненията и физическата активност.

Ползи от спортен психолог

Какво е спортен психолог и спортна психология

Спортните психолози изучават как участието в спорта може да подобри психологическото състояние на участващия и обратното, как психологическото състояние на спортиста може да повлияе на спортните му постижения не само в професионалния, но и в любителския сорт.

Спортните психолози също помагат на спортистите да използват психологически техники за настройка и подготовка за да подобрят своите постижения. Тяхната работа не е ориентирана само върху професионални атлети, ами и хора занимаващи е с любителски спорт или насърчават хора, които не се занимават да включат в живота си такъв, за подобряване и балансиране на психическото състояние и живот.

Спортната психология е специална област от психологията, която се фокусира върху подобряването на спортните постижения. Спортните психолози получават специално обучение, което ги подготвя да помагат на спортистите да подобрят физическото и психическото си състояние. Те могат също да работят с треньори, рефери и други хора при които има умствено и физическо натоварване.

Спортните психолози, често използват добре познати техники за консултиране, като когнитивно-поведенческа терапия (КПТ), или другите техники за мотивация с цел подпомагане на клиента да постигне оптимално представяне.
Спортната психология изучава техники, които биха били полезни и в други направления, като група от хора, която работи в екип и биват подложени на голям стрес.

Поради тази причина, можете да намерите психолози със спортно направление, които работят дори и с полицията и военнослужещи. Спортните психолози могат също да работят с лица, които има проблеми с психичното здраве (тревожност, депресия и др.), или с лица или екипи подложени на натиск от спортни постижения или цели.

Цели на спортния психолог

Съвременната спортна психология има разнообразни цели. Някой професионалисти в спортната област се специализират в конкретни и тесни направления и техники, други имат по-разширен обхват. Спортните психолози могат да помогнат на спортистите, независимо дали са професионалисти или аматьори да подобрят представянето си. В спортната психология се фокусира върху: поставяне на цели; устойчивост на вниманието; мотивация; умения с работа в екип, лидерски умения, сигнали за умствено прегаряне.

1

Фокусиране на вниманието

Фокусиране на вниманието е ориентирано върху премахването на разсейващи елементи от ежедневието с цел човек да се отдаде изцяло върху спортната си подготовка и цел. Това помага на спортиста да остане устойчив и фокусиран независимо от външни дразнители и разсейващи елементи. Стратегиите, които се използват тук са дихателни техники, с цел балансиране и фокусиране, балансиране на телесните функции и процесите в тялото и фокусиране в настоящия момент.

2

Визуализация и поставяне на цели

Тази техника включва визуализиране на изпълнение на задача, като например участие в спортно събитие или успешно изпълнение на определено умение. Тази техника помага на спортиста да е психически подготвен и уверен в спортните си възможности. Визуализацията включва релаксираща техника с цел, по-добрата и жива визуализация на желаната цел и изживяване на постижението. Спортистите си представят желаният резултата в детайли. Тази техника, успокоява и повишава увереността.

3

ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ

Поставянето на цели и постигането им е от ключово значение за оптимални резултати в спортната дейност. Ако целите са предизвикателни и достижими, те дърпат спортиста или екипа напред.

Добре е поставянето на цели да не бъде нереалистично, а на малки порции, защото има риск от демотивация. Същото нещо важи и за екипна работа с спортната дейност.

4

ОТБОРНИ ЦЕЛИ

Отборните цели са много важни в професионалния спорт, защото помагат на съотборниците да работят заедно в синхрон за обща цел. Техниките за поставяне на цели включват: - Мотивираща беседа за намиране на вътрешните, индивидуални източници на мотивация - Работа със сътрудничеството в екипа - Използване на техники от Когнитивно-поведенческа терапия за подобряване на вътрешният диалог на спортиста - Насърчаване на треньорите да поддържат мотивацията на отбора чрез похвали и обратна връзка. - Работа с увереността и самооценката на лицата от отбора - Техники за елиминиране на разфокусиращи фактори, особено преди състезателна дейност.

Интересувате се от услугата?

Запазете час за спортен психолог.

Заповядайте да поговорим на живо в моя кабинет в гр. Варна или онлайн, ако нямате възможност да дойдете на място. 

Изберете удобен за Вас час и вид терапия в SUPERDOC.

Мотивация и изграждане на добра екипност

Мотивацията на спортиста е от ключова значимост за това той да бъде успешен. Но мотивацията може да бъде не само вътрешна – насочена към личностното представяне а и насочена към отборно или екипно представяне.

Спортистите имат най различни мотиви за постиженията си, от материални блага, до индивидуални причини, които се обуславят от ценностите и ситуацията.

Вътрешни срещу външни мотиватори

Вътрешните мотиватори възникват отвътре, като личното представяне и желание за повишаване на самочувствието, гордостта и личностно израстване. Външните мотиватори са външни награди, като трофеи, пари и социално признание. Както казах те са строго индивидуални и могат да бъдат смесени.

Принадлежността към екипа или отбора е важна предпоставка за отборните спортове и не само, предвид това, че приоритетна цел е не толкова личното постижение а отборното представяне. Именно за това добрата екипна работа и настройка на спортистите в такива монети е от изключително значение.

Тревожност

Изключителен проблем на спортната психология и спортния психолог, е справянето с тревожността на спортиста. Прекалената тревожност може да накара спортиста да загуби голям процент от възможностите си. Именно поради това, добрия спортен психолог трябва да има набор от техники за намаляване и превенция на тревожността, които да прилага върху спортиста.

Нормално е спортистите да са леко разтревожени преди състезание, което повишава тяхната мобилизация, но ако тревожността надвишава нормата, то тя действа възпиращо и ограничаващо.

Тук се използват дихателни техники, техники за релаксация, автогенна тренировка, хипноза и автохипноза и др.

Не е изключено „прегарянето“ (Burnout) при спортисти, предвид строгият им режим. Именно за това е от изключително значение превенцията срещу това, изграждане на навици и занимания, които да връщат психологическият баланс на спортиста.

Самооценката на спортиста е често много силно обвързана със спортните му възможности и постижения. Именно за това, контузиите и травмите се преживяват много тежко от спортистите. Поддържането на духа в такива моменти прави работата на спортният психолог от изключително значение с цел по-бързото възстановяване на спортиста.

запазете час за сеанс

Спортът изисква не само физическа подготовка, но и силна ментална насоченост. Въпреки това, психологическите предизвикателства, с които се сблъсквате в спорта, могат да бъдат сложни за усвояване самостоятелно. Тук влиза в игра спортният психолог, който е специалист в укрепването на психическата страна на спортната дейност.

Запазете си час ако искате да подобрите своите психологически умения и постижения в спорта