Разликата между психолог, психиатър и психотерапевт

Хората, които се занимават в тези области, имат различни способности и различна подготовка за справяне за специфичните проблеми в тяхната насоченост. Въпреки това, те имат нещо общо и тяхната работа се препокрива на моменти. Работата им е свързана с психичният свят на човек и изследване в тази област.По долу давам кратки отговори на въпросите:

 • Какво е психолог?
 • Какво е психиатър?
 • Какво е психотерапевт?

Какво е психолог?

За да обясня това, първо давам обяснение на това, какво е психология. Тя изучава хората, как те мислят, реагират и взаимодействат. Занимава се с всички аспекти на поведението и мисленето, както и чувствата и мотивацията, които са в основата на това поведение.

Психологията е дисциплина, която се радва на все повече популярност. Тя намира приложение във почти всеки един аспект от живота на човек, защото всичко е свързано с неговите преживявания и развитие.

 

Психологията е дисциплина, която първо се занимава с нормалното функциониране на ума и изследва области, като учене, запомняне и нормално психологическо развитие на децата и др. 

Та психолога се занимава с проблемите на психологията. Описаните по-горе проблеми и неговите познания имат приложения в доста аспекти. Обикновено психолозите не са медицински лица, но не е изключено.

 

Психолог, психиатър и психотерапевт - Каква е разликата (2)

Психолозите, могат да специализират в различни области. Като психично здраве, образователно направление, консултативна, криминална, организационна или здравна психология, приложна и др.

След завършването си, при специална подготовка и следдипломни квалификации психолога, може да стане и психотерапевт, клиничен психолог или да се развие в други сфери.

Какво е психиатър?

Психиатрите са лекари, които са специализирали психиатрия. Тяхната дейност обхваща широк кръг от случай на психично болни, както и специални експертизи и изследвания.

Те се занимават в областта на психиатрията, чиято насоченост е свързана с психичните проблеми, тяхното диагностициране, управление и профилактика.

 

Често те трябва да установяват, дали симптомите на техните пациенти са резултат от физическо заболяване, психиатрично, или комбинация от двете. Психиатърът обикновено работи, като клиничен лидер на мултидисциплинарни екипи от психолози, социални работници, медицински персонал и др.

Психиатрите имат широк спектър от познания, за био-психосоциален подход за оценка и управление на психичните заболявания.

прегледи и медикаменти

 

 

За да поставят добра клинична оценка, психиатрите могат да назначат прегледи за психичният статус.

Те могат да бъдат: физически преглед, мозъчни изображения, като компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс или позитронно-емисионна томография, както и изследване на кръвта.

Психолог, психиатър и психотерапевт - Каква е разликата (10)

Психиатрите могат и имат право да изписват лекарства, могат да използват психотерапия, ако са минали специално обучение в дадено направление.

Но често тяхната практика е свързана със сътрудничество между тях и клиничен психолог за допълнителна диагностика или с психотерапевт за лечение на пациента.

Въпреки, че мястото на проблема е мозъка, за разлика от невролозите, психиатрите не лекуват органични или структурни нарушения. Като напромер: епилепсия, последствия от инсулти или мозъчен рак.

 

Тези нарушения обаче могат да причинят психиатрични симптоми и психическа промяна на някой пациенти. Това изисква техните умения, да се направи диференциална диагноза и да се приложи правилно лечение.

Препоръчително е психиатрите да имат отлично разбиране на основите на психологията, както и да имат психотерапевтични умения.

Така те могат да се опитат да повлияят на разстройството на пациента с по-малко медикаменти. Но както казах, по-рано понякога те работят в екип с психотерапевт.

 

Същност на много психиатрични разстройства, като депресия, тревожност и определени фобии могат да бъдат ефективно лекувани чрез психотерапия. Добре е медикаментите в психиатрията да се използват, само когато психотерапията не дава добри резултати.

Но често се случва, пациентите да използват само медикаменти за лечение. Това дава решение на симптома, но не решава основният проблем, когато той е свързан с мисленето и възприятието на човек.

Какво е психотерапевт?

Психотерапевта помага на хората, да преодолеят доста голям обхват от личностни проблеми. Проблеми като: тревожността, стреса, емоционални проблеми, проблемите във връзките, общуването, проблемните навици и др.  

Психотерапевтът ще ви помогне да изследвате емоционалните си проблеми и от къде точно се пораждат в подсъзнанието ви. След това ще ви помогне да вземете нужните решения и действия за да подобрите личното си благосъстояние. Те ще ви помогнат да се справите с всичко, което ви пречи да живеете един пълноценен живот.

 

Психотерапевтите имат по-научно разбиране за поведението на човек и как работи неговото съзнание. Ето защо са най-дoбрият избор при нужда от помощ за преминаването на труден период от живота. 

В повечето случаи психотерапевтите преминават специални обучения, които включват работа със себе си, или личен опит.

Както и индивидуална лична терапия, за да може лекуващият терапевт да бъде изключително наясно със себе си, да реши своите вътрешни конфликти и терзания.

Всъщност добрите психотерапевти, въпреки, че вече работят, като такива, продължават да използват услугите на други психотерапевти. Търсят второ мнение, или така наречената супер-визия.

 

Също така за работа с лични проблеми, които възникват и се откриват по време на професионалната им работа. Работата им е свързана със сериозно психическо съсредоточване и натоварване. За да могат да се слеят с клиента и да разберат неговите проблеми, и понякога се сблъскват със свои нерешени, травми от миналото 

Поради тази причина е важна работата със себе си. След, като са преминали личен опит, който ги учи да бъда устойчиви и да са наясно със себе си. След това преминават към другите етапи на обучение. Те включват: базови и специализирани умения, в психологическата парадигма, която са решили да изучават. Естествено, както всеки един развиващ се себе си професионалист, обучението и надграждането продължава цял живот.

Психолог, психиатър и психотерапевт - Каква е разликата (8)

основни подходи в психотерапията

Във психотерапията психолозите прилагат научно утвърдени процедури, за да помогнат на хората да развият себе си, да имат по-ефективни и по-здрави навици. Има няколко основни подхода в психотерапията, които помагат на хората да работят за проблемите си:

 • когнитивно-поведенческа терапия.
 • психоаналитична психотерапия, или психоанализа.
 • психодинамична психотерапия.
 • системна и семейна психотерапия.
 • терапия с изкуства, като арт терапия и игрови психотерапии.
 • хуманистична и интегративна психотерапия.
 • хипнотеряпия, нарична още лечебна хипноза, психотерапия с хипноза.
 • и други видове психотерапия.

Психотерапията е съвместно лечение, основано на взаимоотношенията между индивид и психолог. Психотерапевт може да бъде психиатър, психолог, или друг специалист в областта на психичното здраве и психология. Той е преминал специално обучение по направление психотерапия.

Когато са налице особени фактори, като благоприятна обстановка и доверие, работата между психолог-психотерапевт и клиент е по ефективна. Психотерапевта и клиента тръгват по път, в който се разкриват и идентифицират моделите на мислене и поведение, които пречат на клиента да се чувства добре.

Докато психотерапевта и клиента решават проблема с който вторият е дошъл, той ще научи и нови умения за справяне с нови предизвикателства за в бъдеще. Целта е не да се създаде зависимост с психотерапевта а да се научи клиента да се справя сам с бъдещи проблеми и предизвикателства.