БЕЗСЪНИЕ

БЕЗСЪНИЕ

Безсъние Каква е причината за безсънието? Безсънието може да се дължи на медицински или психиатрични заболявания, нездравословни навици, прием на специфични вещества, или определени биологични фактори. Учените започнаха да гледат на безсънието, като състояние на мозъка, което е свързано с това, че той не може да спре да е буден. Мозъкът ви преминава в различни […]

Когнитивно Поведенческа Терапия

Когнитивно Поведенческа Терапия когнитивно поведенческа терапия корица иван скипарнов

Когнитивно поведенческа терапия Когнитивно поведенческа терапия е вид терапия, която се основава на теорията, че емоциите и поведението на индивида са пряко свързани със призмата през която той пречупва гледището си към  света. Тази призма се структурира на базата на познавателни процеси, който се придобиват през житейския път или предишен опит. Точно това е причината […]

Хипноза

Хипноза хипноза иван скипарнов корица

Хипноза За много хора, които смятат, че хипнозата разкрива неизползван и скрит потенциал на човека, тя е вдъхновение. Но за други самата идея за навлизане в скритите дълбини на човешкото съзнание предизвиква страх. Според тях психологичната хипноза е мистериозна, тайна и дори опасна. Още в древността хората са очаровани, но и изплашени от силата на […]

Scroll to Top