Психологическа поддръжка на персонала

Емоционално и ментално здраве за Вашите служители!
Разберете още за услугата ‘Психологическа поддръжка’ от психолог Иван Скипарнов.

В Европа и на запад, големите и развити фирми използват услугите на квалифицирани специалисти-психолози за поддръжка и грижа за психологичното и емоционално здраве на своите служители.

Под психологическа поддръжка разбираме индивидуални консултации със служителите, при изисквания, според нуждите на фирмата се изготвят и групови тренинги, както и тествуване на персонала!

Защо психологическата поддръжка работи?

Глобализацията, множеството изисквания и предизвикателства, които ни предлага модерният свят, често ни докарват до емоционално-психически дисбаланс.

Психологическо-телесната хигиена са две страни на монетата, които са взаимно преплитащи се и влияещи във всички аспекти на живота ни.

Осъзнатият човек, за да може да съществува пълноценно поема цялата отговорност за грижата на тези два аспекта, от които се състоим ние като човешки същества.

Психологическа поддръжка на персонала корица 01

Психическото здраве на служителите гарантира по-добра продуктивност, устойчивост и атмосфера на работното място.

Самият факт, че при нужда, работодателят осигурява такав тип услуга на работника си, създава чувство на принадлежност и обгриженост у същият.

Това е и причината, поради която смятам, че ще имате интерес към услугата, която предлагам, а сега малко повече за това, какво представлява психологическото консултиране.

Кога е нужно психологическо консултиране?

При стрес, зависимости, депресии, тревожност, емоционална нестабилност, емоционална зависимост, раздели/ тежки загуби, неувереност, проблеми в семейството, проблеми на работното място и др.

Психологическа поддръжка на персонала снимка 02

Принципи при психологическо консултиране:

1. Индивидуален подход съобразен с потребностите и нуждите на клиента.

2. Внимание и уважение към личността на клиента.

3. Отношения между психолога и клиента базирани на доверие и емпатия.

4. Грижа за благополучието и достойнството към личността на клиента.

5. Пълна конфиденциалност.

Какво представлява психологическото консултиране и терапия?

Психологическа поддръжка на персонала снимка 03

Срещите с психолог, могат да бъдат от един път на седмица, до един път на месец и според нивото, на което се намира терапията и по-рядко.

Няма еднакви консултации.
Психолозите са добре обучени в слушането и разбирането.
Първата им задача е да създадат спокойна и сигурна атмосфера в която да изследвате вашите проблеми.

В повечето типове терапии, пациентът, или клиентът може да говори за каквото поиска, от това какво му се е случило през деня, на работното място, дилеми, чувства до неща за които съжалява, спомени, сънища и др.

Други видове терапии, като Когнитивно-поведенческата може да бъде по-структорирана и предоставя практически упражнения за да разбере пациента по-добре собствените си мисли и чувства.
Трети като Хипнотерапия – клиентът релаксира, отпуска се и основната дейност идва от старана на терапевта.

Поискайте оферта за Психологическа поддръжка!

    Scroll to Top