Тест за емоционална интелигентност

С този тест за емоционална интелигентност ще получите нова перспектива. Това е възможност да проверите как се класирате спрямо самоосъзнатост, самоконтрол, социална интелигентност и управление на взаимоотношения със заобграждащите хора.

Оценете въпросите по скалата от 1 до 5

Въведете своите оценки на всеки от въпросите в категорията в която присъстват и сумирайте за да разберете нивото си на емоционална интелигентност в съответната категория.

1

НИКОГА

2

РЯДКО

3

ПОНЯКОГА

4

ЧЕСТО

5

ВИНАГИ

Самоосъзнатост

 1. Наясно съм с физическите рекции (гадене, болки, дискомфорт), които сигнализират за чревни рекации.
 2. Когато преценям дадена ситуация, отчитам моите предубеждения и коригирам оценката си.
 3. Отчитам добре емоционалното си сътояние преди да взема важни решения.
 4. Мога да идентифицирам емоцията си във всеки един момент.
 5. Взимам в предвид емоциите си, преди да действам.

Самоконтрол

 1. Когато се почувствам ядосан, мога да се контролирам.
 2. Мога да следвам целите си, въпреки пречките.
 3. Когато получа силен вътрешен импулс, обикновено правя пауза, за да обмисля ситуацията.
 4. Умея откровено да изказвам чувствата си, без да се тревожа.
 5. Умея да управлявам настроенията си, така че да не ги пренасям на работното място.

Социална интелигентност

 1. По принцип съм наясно как другите ме приемат при общуване.
 2. При общуване с друг, мога добре да отчитам настроението му според невербални сигнали.
 3. Мога да бъда съчувстващ във взаимоотношенията си с другите.
 4. Наблюдавам как другите реагират на мен, за да регулирам поведението си.
 5. Лесно е да се разбере, защо другите се чувстват по определен начин.

Управление на взаимоотношенията

 1. С готовност признавам грешките си и се извинявам.
 2. Другите се чувстват вдъхновени след разговор с мен.
 3. Мога да запазя спокойствие при силни емоционални прояви на друг.
 4. Запазвам уважението и чувствата си към другите, дори и да не са съгласни с мен.
 5. Отдава ми се да убеждавам хората в моята гледна точка, без много усилия.

Резултати

Вашият резултат може да варира в съответен компонент на емоционална интелигентниост от 5 до 25.

Всеки компонент, където вашият резултат е под 18 е област, в която има нужда се подобрите.

Емоционалната интелигентност може да се развива, консултирайте се с психолог, четете книги, говорете с близки и слушайте семинари на подобна тематика.