Семеен психолог за Варна

Имате нужда от семеен психолог за гр. Варна?
Запознайте се с предлаганата от мен услуга и с това как тя може да помогне за отстраняване на породили се проблеми в семейната среда.

Животът на едно семейство е като айсберг. Вижда се само една малка част от това, което в действителност става. Всичко започва с нашите родители, те са нашето начало.
Взаимоотношенията с нашите родители формират до голяма степен нашите вярвания и виждания за света, както и бележат взаимоотношенията ни с бъдещи партньори. Те изграждат основите на нашите убеждения и ценности.

семеен психолог варна снимка 1

Все повече изследвания доказват, че проблемите в привързаността от ранна детска възраст се проявяват и при зряла възраст. Те оказват съществено значение при взаимодействието и отношенията във връзките.

Колкото и иронично да звучи, човек сам допринася за ситуации, в които се повтаря болката от детството му. Всичко това започва с вълшебството от началното влюбване. До голяма степен, разтварянето в любовта бива, като скок отново в детството, когато сме преживявали сходни емоции.

Проблемите, които възникват в интимните връзки, идват именно от схемите, вярванията, ценностите и стратегиите ни за справяне в проблемни ситуации.

Семеен психолог Варна: Каква е целта на семейната терапия?

Семейната терапия се използва за справяне със семейни конфликти чрез подобряване на комуникацията и взаимодействието на нейните членове.

Като един квалифициран семеен психолог за Варна, аз изследвам как поведението на даден член влияе върху самият него и върху останалите членове от семейната среда. Ако има налице проблемно поведение, се работи върху него.

Целта е да се помогне на партньорите да удовлетворяват своите потребности, чрез осъзнаване на дисфункционалните си вярвания, убеждения и действия.

Сигурно сте чували някой да казва или сте ставали свидетел, как поведението на детето у дома, противоречи с поведението му на друго място. Същото нещо може да ви се е случвало с мъжа ви, съпругата ви, както и вие самите да сте го правили.

семеен психолог варна снимка 2

Може би се чудите защо действията и поведението са различни пред други хора, отколкото у дома. Има термин за това и той се нарича ‘семейна динамика’.

Семейството има силно влияние върху нашето поведение и психическо състояние, за добро или лошо. Семейството е източник както на радост, така и на „болки в областта на гърдите“. Понякога семейството ни дава подкрепа, в други моменти ни образува нерви.

Понякога, просто не се разбираме у дома и ето какво представлява семейната терапия и как тя може да ни помогне в разрешаването на лични проблеми.

Семеен психолог Варна: Когнитивно-поведенческа терпия при двойки и семейства

Тя се фокусира върху 3 основни нива:

  • Автоматични мисли
  • Допускания
  • Правила и убеждения

Какво са автоматични мисли?

Автоматичните мисли възникват внезапно, автоматично и се влияят от ситуацията, в която се намираме. Те изникват спонтанно, трудно се улавят, но тяхното влияние върху настроението и емоциите е значително.

Чрез похвати на когнитивно-поведенческата терапия, пациентите се научават да улавят тези мисли и се насърчават да ги сравняват с реалността. Те често не съвпадат с нея и по този начин,  действието им намалява, защото се осъзнава тяхната несъстоятелност.

Правейки това, хората стават по-осъзнати и по-обективни в интерпретирането на реалността, което намалява чувството на безпокойство. Често тези негативни автоматични мисли, биват заменени с по-реалистични и позитивни.

семеен психолог варна снимка 3 автоматични мисли

Какво представляват правилата/ допусканията?

правила и допускания

Те до голяма степен обуславят логиката, на която се върти човешкото поведение.

Когато правилата и допусканията са в синхрон със заобикалящият свят, индивидът е във вътрешен баланс.

Следващото ниво над което ще работи семейният психолог са базисните убеждения!

Какво представляват базисните убеждения?

С израстването си, още от ранна детска възраст, хората натрупват знания и опит. Сред тези знания и опит се сформират базови убеждения за себе си, другите и за света, като цяло.

Често тези базисни убеждения са толкова дълбоко вкоренени в психиката, че хората не ги осъзнават и биват тласкани от тях в определен тип поведение и мислене. Човек ги възприема като абсолютна истина „просто така стоят нещата“.

Например, ако мъжа е убеден, че жената трябва да бъде домакиня и нищо повече, поради пример, който е имал в семейната среда. Той е възможно да реагира твърде емоционално, ако жената иска да заеме и други социални роли.

Семеен психолог Варна: Трябва ли семейната терапия да включва цялото семейство?

семеен психолог варна снимка 5

През повечето време семейната терапия ще включва повече от един член на семейството. В зависимост от ситуацията, поради това, че някой член не иска да присъства, или семейният психолог прецени, не е задължително да присъства цялото семейство.

Терапията е индивидуална за всяко семейство.

Семеен психолог Варна: Съпротива при терапия

Не е необичайно някои членове на семейство да имат съпротива срещу терапията и да не искат да участват в процеса.

Семействата често идват на терапия с убеждението, че проблемът е само в единият от членовете от семейството, често поведението на единият е по-проблемно, но другият член, или членове също имат роля в това.

семеен психолог варна снимка 6

Например, често детето става основаната причина за да потърси семейството помощ от семеен психолог. Но „проблемното дете“ често е жертва на не добра комуникация и атмосфера в семейната среда, за която имат по-голяма отговорност самите родители.

Семеен психолог Варна: Защо е ефективна семейната терапия?

Семейството и съжителството с даден човек, често са важна предпоставка за качествен и съответно, не до там качествен живот. Времето прекарано със семейството при повечето хора е голяма част от живота на човек и атмосферата там е от изключително значение за психическото и физическото здраве на индивида.

семеен психолог варна снимка 8

Семейната среда изисква многообразие от качества, съответно и тяхното развитие. Ако ние съумяваме да поддържаме добрата атмосфера у дома, това означава, че имаме и необходим набор от качества, необходими за изискванията на живота.

При семейната терапия човека осъзнава много за себе си и развива себе си, той поема отговорност за своят живот от което се подобрява и качеството му.

Запазете час за Семейна терапия

Scroll to Top