Аз-послания

Чували ли сте някога за Аз-послания, или говоренето чрез Аз-послания? Аз-посланията са методика на изразяване, като неин създател е Д-р Томас Гордън.

Това са послания, в които вие ясно изразявате неудовлетворението си поради проблем, представен от някой друг, вместо да обсъждате начини за неговото решаване.

Аз-посланията се отправят с цел да подканим другата страна да ни помогне в решаването на проблема, който сме изправени да съгласуваме с нея.

Чрез Аз-посланията си, вие се докосвате до истинските си чувства, защото трябва да ги изразите. Само да вмъкна, зад ядосването винаги се крие друго чувство, замислете се за него.

Ето един пример, запитайте се: „От какво съм застршен?“, когато сте ядосани, гневни или раздразнителни. Запитайте се това, защото често ние реагираме с гневна емоция на нещо, което всъщност възпрепятства задоволяването на някоя ваша нужда.

Отправете отново Аз-послание ако сте се почувствали игнорирани, не сте чути или ако съобщението не работи. Изслушвайте другите, когато имат проблеми, и ще увеличите шансовете, другият път, те да ви изслушат.

Отдаването и призива за помощ са двустранни процеси и има корелация между тях. Слушайте внимателно тревогите или раздразнението, използвайте активно слушане за да помогнете.

Аз-послания (4)

Ефективните аз послания

Когато изпращате Аз-послания, и ако искате да са ефективни, не правете това:

  • Не очаквайте другите да променят поведението си, ако не им обясните реалните последици, които то оказва върху вас.. Дайте им истински причини, за да ги убедите, че има истинска, основателна и логична причина да променят поведението си. Защо тогава някой да се променя, ако няма логика и основание.
  • Не очаквайте Аз-посланието да работи винаги. Не всеки иска да се променя, и не на всеки му е приятно да чува, че поведението му влияе негативно върху другите.

Конфронтативното Аз-послание се състои от три части:

  • Поведение: Това, което виждате, чувате да казва
  • Ефект: Осезаемо и конкретно въздействие върху вас
  • Чувство: Истинското, първично чувство, това което е под гнева.
Аз-послания (2)