Ден: 16.03.2021

Направете Тест за емоционална интелигентност

Направете Тест за емоционална интелигентност

Тест за емоционална интелигентност С този тест за емоционална интелигентност ще получите нова перспектива. Това е възможност да проверите как се класирате спрямо самоосъзнатост, самоконтрол, социална интелигентност и управление на взаимоотношения със заобграждащите хора.  Оценете въпросите по скалата от 1 до 5 1 Никога 2 Рядко 3 Понякога 4 Често 5 Винаги Тест за емоционална […]

Scroll to Top