Ден: 04.03.2021

Емоционална интелигентност

Емоционална интелигентност

Емоционална интелигентност ‘Да се гневи е присъщо на всеки и е лесно, както и да дава пари и да прахосва средствата си, но не на всекиго е присъщо – нито пък е лесно – да знае за какво, колко, кога, заради кого и как трябва да го прави.’ ~Аристотел, Никомахова етика~ Коефицент на интелигентност срещу […]

Scroll to Top