Когнитивно-поведенческа психотетрапия

Когнитивно-поведенческата психотерапия (CBT от Cognitive-behavior therapy) е вид психотерапевтично направление, което се използва за лечение на определени психологически проблеми при клиенти/пациенти. При когнитивно-поведенческата психотерапия се помага на клиентите/пациентите да разберат мислите и чувства си, и как те влияят на поведението им. CBT обикновено се използва за лечение на широк спектър от разстройства, както депресии, фобии, тревожност и други.

Обикновено когнитивно-поведенческата терапия е краткосрочна, но може и да продължи години. По време на лечението хората се научават как да идентифицират и променят разрушителни или смущаващи мисловни модели, които имат отрицателно влияние върху поведението и емоциите.

Целта на CBT е да научи клиента/пациента, че макар да не могат да контролират всеки аспект от света около тях, те могат да поемат контрол върху начина, интерпретират и се справят с нещата от външният свят, или среда.

Когнитивно-поведенческата терапия, набира популярно през последните години, предвид ефективността и бързината, с която работи.

Основната концепция на която се основава когнитивно-поведенческата психотерапия  се нарича когнитивен модел, според който емоциите, поведението и физическото състояние на хората са повлияни от техните възприятия за събитията.

Ситуация

Автоматични мисли

Реакция (емоционална, поведенческа, физологична)

Автоматични отрицателни мисли

Един от основните фокуси на CBT  е промяната на автоматичните отрицателни мисли, които могат да допринесат за тревожност, емоционални проблеми и депресия. Автоматичните мисли изникват спонтанно, трудно се улавят, но тяхното влияние върху настроението и емоциите е значително.

Чрез похвати на когнитивно-поведенческата терапия, пациентите се научават да улавят тези мисли и се насърчават да ги сравняват с реалността, които често не съвпадат с нея и по този начин,  действието им намалява защото се осъзнава тяхната несъстоятелност. Правейки това, хората стават по-осъзнати и по-обективни в интерпретирането на реалността, което намалява чувството на безпокойство. Често тези негативни автоматични мисли, биват заменени с по-реалистични и позитивни.

Принципи на когнитивно-поведенческата психотерапиятерапия

  1. Когнитивно-поведенческата психотерапия се базира на непрекъснато развиваща се формулировка на проблемите на клиента/пациента и на индивидуалната концептуализация на всеки клиент/пациент в когнитивната парадигма.
  2. Когнитивно-поведенческата психотерапия изисква стабилна терапевтична връзка.
  3. Когнитивно-поведенческата психотерапия акцентира върху сътрудничество и активно участие.
  4. Когнитивно-поведенческата психотерапия има конкретна цел и е проблем центрирана.
  5. Когнитивно-поведенческата психотерапия първоначално се концентрира върху настоящето.
  6. Когнитивно-поведенческата психотерапия има образователен характер и цели да научи пациента да бъде свой собствен терапевт, като акцентира върху превенция на рецидивите
  7. Когнитивно-поведенческата психотерапия има за цел да е времево ограничена.
  8. Когнитивно-поведенческите терапевтични сесии са структурирани.
  9. Когнитивно-поведенческата психотерапия обучава пациентите да идентифицират, оценяват на своите дисфункционални мисли и убеждения.
  10. Когнитивно-поведенческата психотерапия използва различни техники за промяна на мисленето, настроението и поведението.

Убеждения

С израстването си, още от ранна детска възраст, хората натрупват знания и опит. Сред тези знания и опит се сформират базови убеждения за себе си, другите и за света, като цяло. Често тези базисни убеждения са толкова дълбоко вкоренени в психиката, че хората не ги осъзнават и биват тласкани от тях в определен тип поведение и мислене. Човек ги възприема като абсолютна истина „просто така стоят нещата“.

Например, ако човек има базово убеждение за себе си, че е глупав, той ще подхожда към всяка една задача с притеснение идеята, че няма да се справи. Понякога не е така, и това базисно убеждение се активира само при депресивни състояния. Но въпреки всичко, ако човек тества реалността, може да осъзнае, че не е реално глупав.

От базисните убеждения в последствие се формират друг, междинен клас убеждения, които се явяват, като нагласи, правила и допускания. А и ето каква е схемата за взаимовръзката, между базисни, междини убеждения и автоматични мисли:

Базисни убеждения

Междинни убеждения (правила, нагласи, допускания)

Автоматични мисли

 

А поведението, може да се продиктува от тези убеждения по следната схема:

Базисни убеждения

Междинни убеждения (правила, нагласи, допускания)

Автоматични мисли

                                                                                     ↓

Реакция (емоционална, поведенческа, физологична)

 

Когнитивно-поведенческата терапия е интензивно тествана още от публикуването на първото изследване на резултатите от терапията през 1977г. На този етап повече от 500 изследвания на резултатите са демонстрирали ефективността на когнитивно-поведенческата терапия при широк спектър от психични разстройства и проблеми, както и при соматични проблеми с психологически компоненти.

 

Списък с разстройствата, които се повлияват успешно от гогнитивно-поведенческата терапия:

 

Психични разстройства

Тежко депресивно разстройство

Депресия в късна възраст

Генерализирано тревожно разстройство

Тревожност в късна възраст

Паническо разстройство

Агорофобия

Социална фобия

Обсесивно-компулсивно разстройство

Разстройства в поведението

Злоупотреба  с психоактивни вещества

Разстройства с дефицит на вниманието/хиперактивност

Здравна тревожност/хипохондрия

Дисморфофобно разстройство

Разстройства на храненето

Личностови разстройства

Извършители на сексуални престъпления

Нарушения на навиците в детска възраст

Биополярно разстройство и шизофрения (съвместно с медикаментозна терапия)

 

Психологически проблеми

Проблеми при двойки

Семейни проблеми

Патологично комарджийство

Усложнен траур

Дистрес при грижещите се за болни

Гняв и враждебност

 

Медицински проблеми с психологически компонент

 

Хронични болки в гърба

Болки при съпровидно-клетъчна анемия

Мигренозно главоболие

Шум в ошите

Онкологична болка

Соматоформни разстройства

Синдром на раздразненото черво

Синдром на хроничната умора

Ревматични болки

Еректилна дисфункция

Безсъние

Затлъстяване

Вулводиния

Хипертония

Синдром на войната в Персийския залив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top