Категория: Блог

Когнитивно Поведенческа Терапия

hipnoza-varna-slider

КП – Терапия Когнитивно-поведенческата терапия се основава на теорията, че емоциите и поведението на индивида са пряко свързани със призмата през която той пречупва гледището си към  света. Тази призма се структурира на базата на познавателни процеси, който се придобиват през житейския път или предишен опит. Точно това е причината различните хора да изпитват различни […]

Хипноза

hipnoza-varna-slider

Хипноза За много хора, които смятат, че хипнозата разкрива неизползван и скрит потенциал на човека, тя е вдъхновение. Но за други самата идея за навлизане в скритите дълбини на човешкото съзнание предизвиква страх. Според тях хипнозата е мистериозна, тайна и дори опасна. Още в древността хората са очаровани, но и изплашени от силата на съзнанието. […]