Месец: март 2021

Направете Тест за емоционална интелигентност

Направете Тест за емоционална интелигентност

Тест за емоционална интелигентност С този тест за емоционална интелигентност ще получите нова перспектива. Това е възможност да проверите как се класирате спрямо самоосъзнатост, самоконтрол, социална интелигентност и управление на взаимоотношения със заобграждащите хора.  Оценете въпросите по скалата от 1 до 5 1 Никога 2 Рядко 3 Понякога 4 Често 5 Винаги Тест за емоционална […]

Емоционална интелигентност

Емоционална интелигентност

Емоционална интелигентност ‘Да се гневи е присъщо на всеки и е лесно,както и да дава пари и да прахосвасредствата си, но не на всекиго е присъщо – нито пък е лесно – да знае за какво,колко, кога, заради кого и как трябва да го прави.’~Аристотел, Никомахова етика~ Коефицент на интелигентност срещу емоционална интелигентност Така популярния […]

Scroll to Top